Dr. Mizzi's BLOG

L-Allerġija għall-Ikel

07/10/2010 16:55
L-allerġija għall-ikel hi reażżjoni qawwija u immedjata għal ċertu ikel. L-allerġija għall-ikel mhix tant komuni. Madwar 6% ta’ tfal taħt l-erba’ snin ibgħatu minn din il-kundizzjoni, u b’xorti tajba, ħafna minnhom joħorġu minnha meta jikbru. Infatti madwar 2% biss ta’ tfal akbar u adulti jibqgħu...

Inħarsu t-Tfal fis-Sajf‏

06/07/2010 19:47
Iż-żmien sabiħ tas-sajf iġib miegħu problemi u perikli għat-tfal, speċjalment ix-xemx u l-baħar. Dawn huma ftit ħsibijiet kif nipproteġu ‘l uliedna. L-Għawn It-tfal m’għandhomx jitħallew jgħumu mingħajr superviżjoni kontinwa tal-ġenituri jew xi ħadd adult. F’Malta għerqu tfal fil-baħar u...

Problemi tal-Ikel fit-Tfal Zghar

11/06/2010 14:40
Problemi tal-Ikel fit-Tfal Zghar Il-genituri u n-nanniet sikwit jinkwetaw izzejjed ghax jippretendu li t-tfal ghandhom jieklu aktar milli fil-fatt ghandhom bzonn. Tifel ta.sena u nofs ma jiekolx aktar minn meta kellu tminn xhur ghax wara sena t-tfal ma jibqghux jikbru daqshekk malajr (tarbija ta....

Head Injury in Children (Maltese)

11/06/2010 14:29
Habta fir-Ras It-tfal sikwit jaqghu, iweggghu u jahbtu rashom. Kull habta fir-ras tista’ twassal ghal konsegwenzi serji. Il-genituri ghandhom dejjem ikellmu lit-tabib ghall-parir, u jekk il-habta tkun qawwija, imorru l-emergenza jew icemplu ghall- ambulanza. Daqqa fir-ras tista’ tirrizulta...

Il-Gastroenterite fit-Tfal

14/02/2010 16:31
Il-Gastroenterite fit-Tfal X’inhi l-gastroenterite? Il-gastroenterite hi infezzjoni komuni fl-istonku u l-imsaren. Lit-tfal żgħar tista’ taqbadhom aktar minn darba fis-sena. Il-marda taf tkun ħafifa (ftit uġigħ ta’ żaqq u dijarrea jew remettar għal ġurnata jew tnejn) jew aktar serja (b’deni għoli,...

Il-Breakfast ghat-Tfal‏

06/02/2010 15:36
Il-breakfast hi meqjusa l-aktar ikla importanti tal-ġurnata. Wara li tkun ilek il-lejl kollu sajjem, il-kolazzjon jipprovdi l-enerġija għall-ġisem u l-moħħ biex tibda l-ħidma tal-jum. (Breakfast, ‘break the fast’, tikser is-sawma). X’inhuma l-benefiċċji tal-breakfast? Ir-riċerka turi diversi...

It-Tilqima tal-H1N1‏

30/12/2009 13:16
Dr. Joe Mizzi gabar xi informazzjoni fuq it-tilqima tal-Influwenza H1N1. X’jisimha t-tilqima li bdiet tingħata f’Malta? It-tilqima jisimha Pandemrix u hi magħmula mill-GlaxoSmithKline (GSK). Il-Pandemrix hi approvata mill-European Medicines Agency (EMEA) biex tintuża fl-Ewropa...

Il-Croup fit-Tfal‏

10/11/2009 10:23
X’Inhi l-Croup? Il-croup hi infezzjoni fil-pajp tan-nifs u tingħaraf mis-sogħla partikolari.  Is-solgħa tixbaħ in-nebħa ta’ kelb, u bil-Malti ngħidulha ‘sogħla tal-klieb’. Il-croup taqbad l-aktar lit-tfal taħt il-ħames snin. Il-biċċa l-kbira tat-tfal bil-croup jistgħu jiġu kkurati d-dar, imma...

L-Irjieħat fit-Tfal‏

10/11/2009 10:22
Issa li beda jaqleb it-temp u t-tfal daħħlu l-iskola, bdejna naraw aktar tfal morda bl-irjieħat u infezzjonijiet oħra. Ħafna minn dawn l-infezzjonijiet huma ħfief u l-ġenituri m’għandhomx għalfejn jinkwetaw jew joqgħodu jieħdu t-tfal għand it-tabib. Il-ġenituri għandhom jitgħallmu ...

Il-Ġidri r-Riħ – Tilqima Waħda jew Tnejn?‏

10/11/2009 10:21
  Diversi ġenituri staqsewni fuq it-tilqima tal-ġidri għax qed jingħad li hemm bzonn tingħata f’darbtejn, u mhux f’darba kif kienet il-prattika s’issa. Fit-tfal taħt it-tlettax il-sena konna nagħtu tilqima waħda, kif kien rikommandat mill-produtturi stess (GSK, il-kumpanija li tipproduċi...
1 | 2 >>

aboutbabies@gmail.com